Sort by: Date | Relevance | Both - 0.002 sec
13 Search Results for oh sana  

→ TIP: To search for an exact phrase, put quotes around it. For example, "oh sana".

Pentecost Sequence A WING AND A PRAYER - June 4, 2017 ... est devium. Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen, Alleluia. ++++++++++ Come, Holy Spirit, Send forth from on high The radiance of thy light. Come, thou, father of the poor, Come, dispenser of all good gifts, Come thou, light of our hears. Supreme Comforter, Beloved guest of our soul, Its most desirable nourishment. In the midst of labor, rest. A cool breeze to temper the heat, Solace in the midst of woe. O ...http://awingandaprayer.blogspot.com/2017/06/pentecost-sequence.html

Novena Day 7: The Gift of Counsel MAN WITH BLACK HAT - June 1, 2017 Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium. Heal our wounds, our strength renew; on our dryness pour thy dew; wash the stains of guilt away. Meditation The gift of Counsel endows the soul with supernatural prudence, enabling it to judge promptly and rightly what must be done, especially in difficult circumstances. Counsel applies the principles furnished by Knowledge and Understanding to the innumerable concrete cases that confront us in the course ...http://manwithblackhat.blogspot.com/2017/06/novena-day-7-gift-of-counsel.html

Pentecost Novena FOUNTAIN OF ELIAS - May 25, 2017 http://fountainofelias.blogspot.com/2016/05/pentecost-novena.html

The Best Preventive Medicine: Promote Marriage. (Spanish) La Mejor Inversión En Salud Preventiva: Promover El Matri ASSOCIATION OF CATHOLIC BLOGGERS - May 21, 2017 ... para lograr prevención sin importar el contexto de riqueza o pobreza de la población. Sorprendentemente, este eslabón perdido no consiste en campañas, mensajes, ni programas gubernamentales sino en algo tan arcaico, ancestral y depreciado como el matrimonio. Por ilógico que pueda parecer, el hecho de estar casado ha sido el factor común de los individuos que más hábitos saludables presentaban en dos estudios realizados por Universidades de Estados ...http://associationofcatholicwomenbloggers.blogspot.com/2017/05/the-best-preventive-medicine-promote.html

Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12 PRIEST - March 31, 2017 Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12 Tugon: Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa 'yo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan; iligtas mo sana ako, sa pag-usig ng kaaway, tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad, tatangayin nila ako, sa malayo itatakas; at kung ito ang mangyaru, pihong walanghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/salmo-7-2-3-9bk-10-11-12.html

Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9 PRIEST - March 23, 2017 Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9 Tugon: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituri, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod; ayon sa matuwid, ako ay turuan ituro mo, Poon, ang katotohanan; Tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibighttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/salmo-24-4bk-5ab-6-7bk-8-9.html

Saint Toribio De Mogrovejo, Apostle of Peru BIG C CATHOLICS - March 22, 2017 http://www.bigccatholics.com/2017/03/saint-toribio-de-mogrovejo-apostle-of.html

Lucas 15, 1-3. 11-32 PRIEST - March 19, 2017 ... kanya, kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinagkan. Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.' Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, 'Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayain; kumain tayo at magsaya! Sapagkat namatay na ang anak kong ito; ngunit muling nabuhay; nawala, ngunit nasumpungan.' At sila'y ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/lucas-15-1-3-11-32.html

Mateo 21, 33-43. 45-46 PRIEST - March 16, 2017 http://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-21-33-43-45-46.html

Mateo 20, 17-18 PRIEST - March 15, 2017 ... ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Hesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-20-17-18.html

Awit 51:3-4, 5-6, 12-13, 17 PRIEST - March 12, 2017 ... kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pagibig sa akin! Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan! Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aki'y likhain; bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapa'y h'wag akong alisin; ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng 'yong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/awit-513-4-5-6-12-13-17.html

Salmo 78, 8. 9. 11 at 13 PRIEST - March 12, 2017 ... patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na Tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madla'y hindi maglilikat. Tugon: Panginoon, aming hiling: patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing, sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan, magpupuring ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/salmo-78-8-9-11-at-13.html

Homiliya Sa Pagsisimula Ng Kuwaresma 2017 Ni Obispo Buenaventura PRIEST - February 28, 2017 ... at babalik sa lupa. Wala tayong patutunguhan. Ang ikalawa na maaaring sabihin sa pagpahid ng abo: "Magbagong-buhay ka at sa Mabuting Balita sumampalataya." Kung ayaw nating bumalik sa alabok kailangan nating iwanan ang pagkakasala, magbagong-buhay hindi ayon sa ating sariling gusto kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay nasasaad sa Mabuting Balita. Ang Mabuting Balita ay Salita ng Diyos. Ito ang magbibigay sa atin ng gabay at liwanag tungo sa pagbabalik sa Diyos. Ang pagbabagong-buhay ay ...http://frjessie.blogspot.com/2017/02/homiliya-sa-pagsisimula-ng-kuwaresma.html