Sort by: Date | Relevance | Both - 0.003 sec
1 Search Result for mga  

Hakbang THE POTTER'S JAR - September 3, 2014 ... mga manunulat sa Banal na Aklat. Nangunguna ang pangalan ni San Pedro, pumapangatlo naman si San Juan. Kasama si Santo Santiago sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Naroon siya ng magbagong anyo si Hesus sa Bundok ng Tabor. At sa huling gabi ay kasama siya sa hapunang itinatag ang sakramento ng Pagpapari at Banal na Eukaristiya, sa mga huling sandali na dumaloy ang pawis at dugo ng Panginoon sa Hardin ng Getsemani. Ayon sa ...http://pottersjar.blogspot.com/2014/09/hakbang.html