Sort by: Date | Relevance | Both - 0.004 sec
4 Search Results for mga  

And His Clothing Became White SENSE OF THE SACRED - March 29, 2014 http://senseofthesacred.blogspot.com/2014/03/and-his-clothing-became-white.html

Panalangin Kay San Martin De Porres * PRIEST - March 11, 2014 San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikidalamhati sa mga mahihirap at mga naghihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kaming idulog sa makapangyarihang Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaang-loob kaminghttp://frjessie.blogspot.com/2014/03/panalangin-kay-san-martin-de-porres.html

Lukas 4:14-22 PRIEST - January 9, 2014 Nagbalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng Espiritu at lumaganap sa buong kapaligiran ang balita tungkol sa kanya. Kinaugalian niyang magturo sa kanilang mga sinagoga, at pinupuri siya lahat. Pagdating niya sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa Araw ng Pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para basahin ang Kasulatan, at iniabot sa kanyahttp://frjessie.blogspot.com/2014/01/lukas-414-22.html

Kung Bakit Hindi Ako Magiging Monsignor THE POTTER'S JAR - January 8, 2014 Hay sayang! Inaasap ko pa namang makapagsuot ng pula na may sash pa. Parang masayang pakinggan na tawagin akong Monsignor, sabay abot ng mga tao sa aking kamay at magmamano sa kanilang noo. Parang mas lalong hahaba ang pangalan ko nito--initials sa unahan at initials sa hulihan. Nguni't hindi mangyayari. Ayaw ng Santo Papa. Maliban lamang kung ako'y animnapo't limang taong gulang na. Naman, naman! Sa 2030 pa yan. Baka si Kris Aquino na ang Pangulo ng Pilipinas noon. Ilan ...http://pottersjar.blogspot.com/2014/01/kung-bakit-hindi-ako-magiging-monsignor.html