Sort by: Date | Relevance | Both - 0.002 sec
4 Search Results for mga  

Duterte: Catholic Church 'Full of Shit' CLERICAL WHISPERS - January 24, 2017 http://clericalwhispers.blogspot.com/2017/01/duterte-catholic-church-full-of-shit.html

Duterte Lashes Out at Catholic Priests CLERICAL WHISPERS - January 22, 2017 ... + + + + Disclaimer No responsibility or liability shall attach itself to the blogspot 'Clerical Whispers' for any or all of the articles placed here. The placing of an article hereupon does not necessarily imply that we agree or accept the contents of the article as being necessarily factual in theology, dogma or otherwise. Editor + + + + + + + + + + + + + + + + + ...http://clericalwhispers.blogspot.com/2017/01/duterte-lashes-out-at-catholic-priests.html

Against Death Penalty and Extra Judicial Killing PRIEST - December 28, 2016 ... ng Diyos na naging tao. Ang Diyos ay naging tao upang tayong mga tao ay makibahagi sa kaluwalhatian, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at buhay na walang hanggan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo'y nagsasaya. Pero hindi lahat ay masaya. May mga kababayan tayo ngayon na malungkot dahil nawala ang mahal sa buhay. Siya ay pinatay dahil sangkot sa droga. Hindi lamang sila, ayon sa survey ngayong Disyembre, walo sa kada sampung Pilipino ang natatakot na baka ...http://frjessie.blogspot.com/2016/12/against-death-penalty-and-extra.html

Voices Are Heard PRIEST - December 28, 2016 ... mga pari na yan nang gigil po kami sa inis ng mga kapatid ko." This is a copy of the text I copied to one of the internet news outlet who are not responsible enough to clarify the issue. Although the Parish Priest of St. Peter, the Apostle in Poblacion, San Pedro City, Rev. Fr. Pablo Bugay and the Parish Priest of St. Joseph, The Patriach of Langgam, Rev. Fr. David Reyes, San Pedro City have already spoken through Radio Veritas and denied any report of ...http://frjessie.blogspot.com/2016/12/voices-are-heard.html