Sort by: Date | Relevance | Both - 0.004 sec
1 Search Result for mga  

Dayuhan Sa Mga Makamundong Bagay SENSE OF THE SACRED - December 25, 2014 ... (Heb 13:12). Itinuring siyang tagalabas, isang dayuhan sa sanlibutan. Mula pa sa kanyang pagsilang, naging dayuhan siya, tagalabas sa larangan ng mga itinuturing na mahalaga at makapangyarihan sa pamatayan ng sanlibutan. Subalit ang tila walang halaga at hindi makapangyarihang sanggol na ito ay mapatutunayang siyang nagtataglay ng tunay na kapangyarihan, nakasalalay sa kanya ang lahat ng bagay. Ang santinakpan ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Niloob niyang ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2014/12/dayuhan-sa-mga-makamundong-bagay.html