Sort by: Date | Relevance | Both - 0.003 sec
1-20 of 28 Search Results for mateo 7  

→ TIP: To search for an exact phrase, put quotes around it. For example, "mateo 7".

(c)Mateo Ivankovic 2017 J.M.J. June 14, 2017 Dear Family of Mary! ... IN GOD'S COMPANY 2 - June 16, 2017 (c)Mateo Ivankovic 2017 J.M.J. June 14, 2017 Dear Family of Mary! "Apostles of my love, the world is in such need of your arms raised towards Heaven, towards my Son, towards the Heavenly Father..." (June 2, 2017) This wondrous sentence from Our Lady's June 2, 2017 message has set me to wondering. Our Lady seems to be letting us in on somethinghttp://ingodscompany2.blogspot.com/2017/06/cmateo-ivankovic-2017-j_12.html

Be Ready IN GOD'S COMPANY 2 - June 10, 2017 (c)Mateo Ivankovic 2017 J.M.J. June 8, 2017 Dear Family of Mary! "My children, be ready. This time is a turning point..." (June 2, 2017) This part of Our Lady's message has resonated with many of us. We feel the spiritual battle becoming more and more intense. The opposing forces in the world are in a critical confrontation. In 1976, Cardinal Karol Wojtyła (St. John Paul II) gave a speechhttp://ingodscompany2.blogspot.com/2017/06/be-ready.html

Holy Trinity Sunday IGNATIAN SPIRITUALITY: SET THE WORLD ABLAZE - June 7, 2017 Domingo de la Sant7;sima Trinidad Predmore.blogspot.com 11 de junio de 2017 Éxodo 34: 4-6, 8-9; Daniel 3; 2 Corintios 13: 11-13; Juan 3: 16-18 En todos mis años de predicación, todav7;a no sé si he o7;do el ejemplo perfecto para explicar la Trinidad. No estoy seguro de por qué tratamos de explicar el misterio porque es inexplicable, pero me gusta la dirección que la segunda carta ...http://predmore.blogspot.com/2017/06/holy-trinity-sunday_7.html

Farewell, Graduates. Godspeed!  - May 26, 2017 http://mydailymusing.com/index.php?/archives/2971-Farewell,-Graduates.-Godspeed!.html

Mi Opinión De Desobediencia Civil XAVMP - May 18, 2017 Le7; con sumo interés aquello de Desobediencia Civil , en particular porque me parece que -por lo menos en el tema impuestos y leyes injustas- tiene la clave de la resistencia que tenemos que ejercer ante el Estado. También lo vi desde el punto de vista de las cr7;ticas que Thoreau hace a la obligación de mantener al clérigo y a otras asociaciones de las cuales nunca pidió ser parte. Yo sostengo que que hoy, esas ...http://feedproxy.google.com/~r/Xavmp/~3/iISezSOg8QI/mi-opinion-de-desobediencia-civil.html

Dear Family of Mary IN GOD'S COMPANY 2 - May 15, 2017 (C)Mateo Ivankovic 2017 J.M.J. May 15, 2017Dear Family of Mary! Ivan Dragicevic met with his prayer group on Apparition Hill on Friday night, May 12, 2017. Here is an unofficial translation of his comments and the message from Our Lady: Message from Our Lady through Ivan, on Apparition Hill - May 12, 2017 Our Lady came tonight, joyful and she greeted us tonight with her Motherlyhttp://ingodscompany2.blogspot.com/2017/05/dear-family-of-mary_15.html

Dear Family of Mary IN GOD'S COMPANY 2 - May 9, 2017 (C)Mateo Ivankovic 2017 J.M.J. May 9, 2017 Dear Family of Mary! Dear children, I am calling you to pray, not to ask for but to offer sacrifice - sacrificing yourselves. I am calling you to reveal the truth and merciful love. I am praying to my Son for you, for your faith which is all the more diminishing in your hearts. I am imploring Him to help you with the divine spirit, as I alsohttp://ingodscompany2.blogspot.com/2017/05/dear-family-of-mary.html

Our Lady's Message for May 2, 2017, Given Through Mirjana Soldo: IN GOD'S COMPANY 2 - May 2, 2017 (c)Mateo Ivankovic 2017 J.M.J. May 2, 2017 Dear Family of Mary!Here is Our Lady's message for May 2, 2017, given through Mirjana Soldo: Dear children, I am calling you to pray, not to ask for but to offer sacrifice - sacrificing yourselves. I am calling you to reveal the truth and merciful love. I am praying to my Son for you, for your faith which is all the more diminishing in yourhttp://ingodscompany2.blogspot.com/2017/05/our-ladys-message-for-may-2-2017-given.html

Medjugorje: Our Lady's Message to Mirjana Soldo of April 2nd, 2017 IN GOD'S COMPANY 2 - April 2, 2017 Mirjana encounters Our Lady on April 2, 2017 (c)Mateo Ivankovic 2017 J.M.J. April 2, 2017 Dear Family of Mary! Our Lady's message to Mirjana Soldo of April 2nd, 2017: Dear children! Apostles of my love, it is up to you to spread the love of my Son to all those who have not come to know it; you, the little lights of the world, whom I am teaching with motherly love tohttp://ingodscompany2.blogspot.com/2017/04/medjugorje-our-ladys-message-to-mirjana.html

Mateo 4, 4b PRIEST - March 29, 2017 Mateo 4, 4b Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa Salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating Maykapal. ; ;http://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-4-4b.html

The Gift of Confession (Spanish) El Regalo De La Confesión. ASSOCIATION OF CATHOLIC BLOGGERS - March 26, 2017 Las plantas y los animales para crecer y desarrollarse, necesitan luz y aire, agua y alimento. Si estos le faltan pierden color, frescura, energ7;a, y poco a poco mueren. Y los animales necesitan crecer sin ataduras, para llegar a ser lo que tienen que ser. Por ejemplo, a un águila cuando le cortan las alas, no puede volar a las alturas, que es su medio natural. Se quedará a ras del suelo. Y si le empiezan a crecer las alas pero está atada con un ...http://associationofcatholicwomenbloggers.blogspot.com/2017/03/the-gift-of-confession-spanish-el.html

Mateo 4, 17 PRIEST - March 24, 2017 Mateo 4, 17 Sinabi ng Poong mahal: "Kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan; maghahari nang lubusan ang Poong D'yos na Maykapal." ; ;http://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-4-17.html

Mateo 18, 21-35 PRIEST - March 23, 2017 Mateo 18, 21-35 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 18, 21-35 Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Hesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Hesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiyahttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-18-21-35.html

Mateo 5, 17-19 PRIEST - March 23, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 5, 17-19 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi nghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-5-17-19.html

Mateo 1, 16. 18-21. 24a PRIEST - March 22, 2017 Mateo 1, 16. 18-21. 24a Si Jacob, ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang-tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawahttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-1-16-18-21-24a.html

Dear Family of Mary IN GOD'S COMPANY 2 - March 18, 2017 (c)Mateo Ivankovic 2017 J.M.J. March 18, 2017 Dear Family of Mary! March 18, 2017 Message from Our Lady of Medjugorje through Mirjana Soldo: "Dear children! My motherly desire is for your hearts to be filled with peace, and for your souls to be pure so that in the presence of my Son you could see His face. Because, my children, as a mother I know that you thirst for consolation,http://ingodscompany2.blogspot.com/2017/03/dear-family-of-mary_18.html

Mateo 21, 33-43. 45-46 PRIEST - March 16, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 21, 33-43. 45-46 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-21-33-43-45-46.html

Mateo 20, 17-18 PRIEST - March 15, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 20, 17-18 Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Hesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang Labindalawa. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Doo'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang Anak ng Tao. Hahatulan siya ng kamatayan, at ibibigay sa mga Hentil. Siya'y tutuyaon, hahagupitin at ipapako sa krus; ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Hesus ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-20-17-18.html

Mateo 7, 7-12 PRIEST - March 13, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 7, 7-12 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo, at kayo'y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng batos ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-7-7-12.html

Mateo 23, 1-12 PRIEST - March 13, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 23, 1-12 Noong panahong iyong, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, "Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanang ng Kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sndin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyo tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao; ngunit ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-23-1-12.html

 1  2  NEXT